Rà soát hiệu quả đầu tư của 59 dự án thủy điện nhỏ

Rà soát hiệu quả đầu tư của 59 dự án thủy điện nhỏ

Theo kết quả rà soát, đánh giá quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, Chính phủ đã loại bỏ 463 dự án thủy điện nhỏ và đang tiếp tục rà soát 59 dự án về hiệu quả kinh tế và các điều kiện khá

Theo kết quả rà soát, đánh giá quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, Chính phủ đã loại bỏ 463 dự án thủy điện nhỏ và đang tiếp tục rà soát 59 dự án về hiệu quả kinh tế và các điều kiện khác có liên quan. Trong 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/ 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện của Quốc hội đã loại khỏi quy hoạch 8 Dự án thủy điện bậc thang (655 MW) và 463 Dự án thủy điện nhỏ (1.404,68 MW) do tác động tiêu cực lớn đối với môi trường, hiệu quả thấp, ảnh hưởng quy hoạch và dự án ưu tiên khác. Đồng thời, không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng thủy điện (349,61MW). Đối với các dự án còn lại sau khi đã loại bỏ khỏi quy hoạch, UBND các tỉnh vẫn tiếp tục xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã quá hạn theo hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà Chủ đầu tư không triển khai thực hiện. Các dự án thuộc danh mục được đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2020 và đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư giai đoạn sau năm 2020 vẫn được tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả nghiên cứu đầu tư để có phương án điều chỉnh hợp lý hoặc xem xét thu hồi để loại khỏi quy hoạch theo đúng các yêu cầu đã được nêu ra trong Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội. Theo đánh giá của Chính phủ, kết quả rà soát thủy điện tính đến tháng 9/2016 đã cơ bản đầy đủ trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu tại Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội. Hiện nay, trên cả nước có 306 công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy Nlm=15.474,3 MW đang vận hành phát điện; 193 dự án (5.662,66 MW) đang thi công xây dựng; 245 dự án (3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự án (421,88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát về hiệu quả kinh tế và các điều kiện khác có liên quan. Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn, đã vận hành phát điện 61 công trình (13.101,10 MW); đang thi công xây dựng 31 dự án (3.580,50 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 dự án (730, 50 MW); có 03 dự án (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư. Đối với quy hoạch thủy điện nhỏ, đã vận hành phát điện 245 công trình (2.373,2 MW); đang thi công xây dựng 162 dự án (2.082,16 MW); đang nghiên cứu đầu tư 230 dự án (2.275,50 MW); chưa cho phép nghiên cứu đầu tư 56 dự án (293,88 MW).

Theo Đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia