Sẽ hoàn thành xây dựng Kho bạc số vào năm 2030

Sẽ hoàn thành xây dựng Kho bạc số vào năm 2030

Đến năm 2025 đưa KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

Kể từ khi hoàn thành triển khai Hệ thống quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) vào năm 2012, KBNN đã tổ chức vận hành thông suốt trong toàn hệ thống, giúp gắn kết các khâu của quy trình quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là giữa khâu thực hiện với các khâu khác của quy trình quản lý, cải cách công tác kế toán, chuyển từ kế toán tiền mặt sang kế toán tiền mặt điều chỉnh, đồng thời, hỗ trợ các bộ, ngành trong việc phân bổ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát triển các hệ thống công nghệ thông tin liên quan khác phục vụ chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước như: hệ thống kiểm soát chi đầu tư qua KBNN; hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thanh toán điện tử tập trung; hệ thống kết nối thu ngân sách nhà nước giữa KBNN với các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý các đối tượng nộp ngân sách nhà nước…

Đặc biệt, KBNN đã bắt đầu thực hiện liên thông giữa các hệ thống dịch vụ công trực tuyến, TABMIS, hệ thống kiểm soát chi đầu tư qua KBNN và hệ thống thanh toán điện tử tập trung, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động của đội ngũ công chức KBNN. Trong một năm qua, KBNN đã vận hành trước liên thông hệ thống kế toán hành chính sực nghiệp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến với dữ liệu yêu cầu chi ngân sách nhà nước tại Hà Nội và sẽ bắt đầu mở rộng từ quý IV/2021. Khi hoàn thành công việc này, KBNN sẽ có một hệ thống thông suốt, kết nối các ứng dụng kế toán tài chính của đơn vị sử dụng ngân sách đi qua hệ thống kiểm soát chi và kế toán ngân sách nhà nước của KBNN, đến khi thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng.

Song song với đó, một loạt các hệ thống CNTT cốt lõi khác cũng được KBNN xây dựng và vận hành trong thời gian qua nhằm phục vụ các chức năng quản lý của KBNN về công tác lập báo cáo tài chính nhà nước, công tác quản lý ngân quỹ, công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ.

Quảng cáo

Sau 2 năm nghiên cứu và xây dựng, vào đầu tháng 6 vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2739/QĐ-KBNN phê duyệt kiến trúc tổng thể CNTT tới kho bạc số. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 đưa KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và đến năm 2030 hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

Để tiến tới các mục tiêu này, KBNN đã đưa ra các bài toán quan trọng, trong đó có lộ trình chuyển đổi và bước đi phù hợp từ hệ thống TABMIS và các hệ thống CNTT hiện tại để hình thành Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) có thể liên thông dữ liệu tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan và có thể mở rộng, tăng cường dịch vụ cung cấp trên nền tảng số của KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN sẽ xây dựng hệ thống CNTT cho phép chuyển đổi mô hình tài khoản Kho bạc duy nhất (TSA) từ nhiều tài khoản con ở các chi nhánh ngân hàng thương mại trên toàn quốc thành tài khoản thanh toán tập trung tại hội sở chính của các ngân hàng thương mại để tăng cường hơn nữa tính hiệu quả, an toàn của ngân quỹ.

KBNN cũng sẽ từng bước xây dựng phân hệ giám sát hoạt động quỹ NSNN, ngân quỹ nhà nước và các hoạt động của KBNN trên nền tảng số. Khai thác và phân tích dữ liệu số trên cơ sở nền tảng dữ liệu lớn, công cụ phân tích phục vụ các quyết định điều hành. Ứng dụng các công nghệ số tiên tiến với kiến trúc kỹ thuật hiện đại, mô hình triển khai cuốn chiếu theo các dịch vụ cung cấp để đạt kết quả sớm nhất.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Vành đai 3 TP. HCM có chiều dài 8,2km, trong đó đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài 6,3km và 1,9km đi qua địa bàn TP.HCM.

Thứ bảy, 24/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia