Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có 3 Phó Tổng giám đốc mới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có 3 Phó Tổng giám đốc mới

Bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, ngày 28/10/2021, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Nguyễn Duy Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm có: Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHN; Ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 588/QĐ-SGDHN; Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Quảng cáo

Ngoài 3 phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm có: Chủ tịch Nguyễn Duy Thịnh; Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Phong; Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Tuấn Anh và Kế toán trưởng Trần Thị Mỹ An.

Thống kê của HNX cho thấy, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 10 với chỉ số HNX-Index đạt 412,12 điểm, tăng 15,33% so với cuối tháng 9. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,69 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 59,8 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 128 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.848 tỷ đồng/phiên, giảm 22,4% về khối lượng giao dịch và 15,27% về giá trị giao dịch so với tháng trước đó. So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng 109%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 232%.

Tính đến hết tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân năm 2021 đạt 148 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 169% cùng kỳ năm 2020), tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 2.981 tỷ đồng/phiên (tăng 378% so với cùng kỳ 2020).

Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 10 đạt hơn 440 nghìn tỷ đồng, tăng 6,18% so với cuối tháng trước đó. Cũng trong tháng 10, thị trường niêm yết HNX có thêm 2 doanh nghiệp và có thêm 7 doanh nghiệp niêm yết bổ sung với tổng khối lượng niêm yết bổ sung đạt 107,3 triệu cổ phiếu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia