Sông Đà 1 hủy sáp nhập với Sông Đà 1.03 Hà Nội

Sông Đà 1 hủy sáp nhập với Sông Đà 1.03 Hà Nội

CTCP Sông Đà 1 (mã: SD1) đã quyết định chấm dứt hợp đồng sáp nhập với CTCP Sông Đà 1.03 Hà Nội.

Được biết, ngày 15/7 tới đây sẽ là ngày muộn nhất Sông Đà 1 thực hiện quyết định của mình.

Quảng cáo

Cùng với đó, toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ cùng toàn bộ toàn tài sản của Sông Đà 1.03 Hà Nội đã bàn giao cho Sông Đà 1 theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp. Mọi thứ sẽ được hoàn trả ngay sau khi 2 bên ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp.

Công nợ phải thu (phải trả) của Sông Đà 1.03 Hà Nội đã được SD1 chi trả, đồng thời cũng được 2 bên đối trừ qua công nợ phải thu phải trả. Công nợ phải trả của CTCP Sông Đà 1.03 Hà Nội đã được SD1 thu hồi (trả) được 2 bên đối trừ qua công nợ phải thu phải trả giữa 2 bên.

>> Tổng công ty Sông Đà sẽ bán 30% cho đối tác chiến lược

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai.

Thứ bảy, 12/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia