Sữa Mộc Châu chào bán gần 39,2 triệu cổ phiếu cho nhóm cổ đông Vinamilk

Sữa Mộc Châu chào bán gần 39,2 triệu cổ phiếu cho nhóm cổ đông Vinamilk

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) vừa công bố nghị quyết thông qua việc xác định số lượng cổ phần chào bán cho hai nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, Mộc Châu Milk dự kiến phát hành gần 39,2 triệu cổ phiếu cho CTCP  GTNfoods (mã: GTN) và CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM).

Trong đó, chào bán cho GTNFoods là hơn 29,45 triệu cổ phiếu, chiếm 75,2% tổng số cổ phiếu chào bán, chào bán cho Vinamilk là 9,74 triệu cổ phiếu, chiếm 24,8% tổng số cổ phiếu chào bán. Giá phát hành dự kiến là 30.000 đồng/cp.

Hai nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn đều là các tổ chức có mối quan hệ về sở hữ đối với Mộc Châu Milk dù chỉ sở hữu gián tiếp. Cụ thể, sau thương vụ M&A năm ngoái, Vinamilk hiện là cổ đông lớn nhất sở hữu 75,3% vốn GTNFoods. Đơn vị này nắm giữ 73,7% vốn điều lệ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) – công ty mẹ sở hữu 51% Mộc Châu Milk.

Ngoài ra, trong Đại hội cổ đông bất thường, doanh nghiệp còn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là hơn 3,3 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp, phát hành 668.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước tăng vốn, doanh nghiệp có tổng cộng 66,8 triệu cổ phiếu, nhóm Vinamilk sở hữu 51%, tương đương với 34,07 triệu cổ phiếu. Nếu nhóm cổ đông Vinamilk thực hiện toàn bộ quyền trong đợt phát hành, nhóm Vinamilk sẽ nhận được hơn 1,7 triệu cổ phiếu từ phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:05 và gần 39,2 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược. Như vậy, sau phát hành, nhóm cổ đông Vinamilk sở hữu gần 75 triệu cổ phiếu, tương đương với 68,1% vốn điều lệ tại Mộc Châu Milk.

Quảng cáo

Mộc Châu Milk công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu trong kỳ là 734,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,4% và 46,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng 46,2% là do Công ty áp dụng các biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi các chính sách với nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí bán hàng, quản lý.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.366,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 106,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,6% và 40,8% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 74,7% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp tăng từ 17,7% lên mức 28,9% và biên lợi nhuận ròng tăng trưởng từ 5,9% lên 7,8%. Ngoài ra, chi phí bán hàng có dấu hiện tăng mạnh 88,7% lên mức 281,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền cũng có dấu hiệu cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương tới 202,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ dương 37,9 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thực hiện chia trả cổ tức cho cổ đông 134,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,4% lên mức 1.098,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính trị giá 568,5 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng tài sản; tồn kho là 186,9 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tài sản cố định là 173,9 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 128,3 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản. Trong kỳ khoản phải thu có dấu hiệu tăng mạnh 79,9% lên mức 128,3 tỷ đồng.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia