Tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010-2016.

Tổng cục Thống kê tổ chức đã họp báo công bố các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương năm 2017 và giai đoạn 2010-2016.

Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động (không bao gồm các doanh nghiệp đã đăng ký, chưa đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký) do ngành thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước ước tính là 561.064 doanh nghiệp, tăng 11% so với năm 2016.

Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 19 tỉnh có tốc độ tăng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2017 so với thời điểm 31/12/2016 cao hơn mức bình quân chung của cả nước; trong đó, Bắc Giang tăng 28%, Thanh Hóa tăng 27,9%, Hưng Yên 26,4%, Bến Tre 25,7%, Bắc Ninh 23,7%; Vĩnh Phúc 19,7%, Bình Dương 18,8%, Đà Nẵng 17,8%;…

Có 4/63 tỉnh có chỉ số phát triển số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2017 giảm so với thời điểm 31/12/2016 gồm: Trà Vinh giảm 10%, Lâm Đồng giảm 6,4%, Hòa Bình giảm 2%, Thái Nguyên giảm 0,4%.

Nổi bật, số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm 2017 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 126.859 doanh nghiệp, tăng 15% so với năm 2016. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 là 1.295 nghìn tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2016. Nếu tính cả 1.869 nghìn tỷ đồng của hơn 35 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2017 là 3.165 nghìn tỷ đồng.

Quảng cáo

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, giai đoạn 2010-2016, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động của cả nước tại thời điểm 31/12/2016 là 505.067 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm tăng 10,4% số doanh nghiệp.

Theo khu vực kinh tế, dịch vụ là khu vực hiện có số lượng doanh nghiệp hoạt động nhiều nhất, đồng thời là khu vực có tốc độ tăng số doanh nghiệp hoạt động cao nhất trong các khu vực kinh tế. Tại thời điểm 31/12/2016 số doanh nghiệp đang hoạt động của khu vực này là 354.244 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực này tăng thêm 11,5% số doanh nghiệp.

Khu vực thứ hai có số lượng doanh nghiệp hoạt động lớn là công nghiệp và xây dựng. Tại thời điểm 31/12/2016 khu vực này có 146.376 doanh nghiệp đang hoạt động, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực này tăng thêm 8,0% số doanh nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có số lượng doanh nghiệp hoạt động rất ít, thời điểm 31/12/2016 khu vực này chỉ có 4.447 doanh nghiệp, bình quân giai đoạn 2010-2016 mỗi năm khu vực này tăng thêm 9,6% số doanh nghiệp.

Nhằm tăng cao số lượng doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho biết, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện kinh doanh, môi trường pháp lý. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp hướng tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam có một triệu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu thành phần kinh tế trong doanh nghiệp theo hướng sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, thu hút FDI hiệu quả hơn và đặc biệt khuyến khích, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Ngoài ra, nhanh chóng đưa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào cuộc sống để sớm hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng cục Thống kê cũng yêu cầu cần tăng cường công tác thanh kiểm tra, hướng dẫn và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ cho các cơ quan quản lý theo luật định phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý, điều hành của nhà nước.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp cũng cho rằng, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh lành mạnh, hiệu quả, loại bỏ các doanh nghiệp kinh doanh không lành mạnh, trái pháp luật, gây tổn hại cho nền kinh tế; đồng thời, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại để các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành (Trung ương và địa phương) lắng nghe ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, trên cơ sở đó nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển...

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia