Tháng 11, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới, bất động sản tăng kỷ lục

Tháng 11, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới, bất động sản tăng kỷ lục

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong 11 tháng năm 2017, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang tăng kỷ lục về cả số lượng và vốn đăng ký.

Trong tháng 11 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11 trên cả nước là 1.338 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với tháng 10/2017.

Trong đó, tính chung 11 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 11 tháng qua là 2.714.410 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, riêng tháng 11 đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng qua là 1.065.015 lao động, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Còn riêng tháng 11 là 88.595 lao động, giảm 1,5% so với tháng trước.

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Quảng cáo

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong 11 tháng qua lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 41.627 doanh nghiệp, chiếm 35,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 8.663 doanh nghiệp, chiếm 7,5%...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng về số doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 60,5%.

Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng đầu năm ngành Kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8%; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 182.021 tỷ đồng, chiếm 16,1%; Xây dựng có 155.292 tỷ đồng, chiếm 13,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 134.072 tỷ đồng, chiếm 11,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 63.148 tỷ đồng, chiếm 5,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 56.552 tỷ đồng, chiếm 5,0%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 40.487 tỷ đồng, chiếm 3,6%;...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp trong 11 tháng qua một số ngành có tỷ trọng cao như Kinh doanh bất động sản đạt 69,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 19,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 18,0 tỷ đồng/doanh nghiệp;...

Có thể thấy, tính từ đầu năm đến nay ngành Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại.

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 396.167 lao động, chiếm 37,2%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 237.918 lao động, chiếm 22,3%; Xây dựng có 106.762 lao động, chiếm 10,0%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 58.290 lao động, chiếm 5,5%.

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 26,7 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 14,7 lao động/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,4 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 11,2 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10,4 lao động/doanh nghiệp;...

Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành này lại giảm.

Theo TheLeader

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 11, OPEC+ sẽ giảm sản xuất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đây là mức giảm lớn nhất từ khi đại dịch đến giờ. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh với Nga?

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia