Tháng cuối năm 2021, Chứng khoán Bảo Việt phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán Bảo Việt vừa phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu đợt đầu tiên trong năm nay, trái chủ là một công ty chứng khoán nước ngoài.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, mã chứng khoán: BVS) vừa thông báo đã phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2021.

Trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, loại không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm, thời giao đáo hạn là ngày 22/12/2023. Hoạt động phát hành được thực hiện phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco).

Quảng cáo

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không có đảm bảo, đáo hạn ngày 22/12/2023. Lãi suất được tính bằng 4% nhân với tỷ giá bán trên tỷ giá mua USD công bố của Vietcombank tại ngày phát hành. Nếu tỷ giá bán nhỏ hơn hoặc bằng tỷ giá mua USD thì lãi suất bằng 4%.

Số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của BVSC.

Tập đoàn Bảo Việt hiện nắm hơn 59,9% Chứng khoán Bảo Việt. Công ty chứng khoán này hiện có vốn điều lệ ở mức 722,3 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) muốn mua lại 10 triệu cổ phiếu KDC trong năm 2023 vì nhận thấy “giá cổ phiếu chưa phản ánh đúng giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng của Công ty”.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia