Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) với vốn điều lệ tăng gấp đôi hiện nay.

Bộ Tài Chính đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Được biết, Tổng công ty mới sẽ có tên viết tắt là VSDC, thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Đây là một bước tiến mới trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng, sau sự ra đời của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. 

Mô hình của đơn vị mới thành lập sẽ mang một số đặc điểm sau:

Theo đó, VSDC sẽ được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của tổng công ty mới này sẽ là 2.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với vốn VSD hiện tại.

Vốn điều lệ của VSDC bao gồm: Vốn từ chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và phần vốn sẽ được thêm vào trong quá trình hoạt động. Thủ tướng sẽ nắm quyền đưa ra quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của VDSC.

Dự thảo cũng nêu rõ, VSDC được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và tại ngân hàng thương mại nội địa và ngoài nước.

Quảng cáo

Quá trình hạch toán sẽ độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính tuẩn thủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, VDSC sẽ tiếp nối và kế thừa tất cả quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị tiền thân là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật. Tổng công ty sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ các quy định thuộc Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý. 

VDSC cũng có thể sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo các điều khoản đã quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Về cơ cấu tổ chức, VSDC sẽ gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chức vị Tổng giám đốc sẽ do Bộ Tài Chính bổ nhiệm và quá trình miễn nhiệm sẽ do Hội đồng thành viên quyết định. 

Điều lệ, hoạt động của VSDC sẽ được ban hành, sửa đổi, bổ sung bởi Bộ Tài Chính, đề nghị của Hội đồng thành viên VSDC và dựa trên ý kiến từ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hoạt động của VSDC sẽ là cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tương tự VSD hiện nay, VSDC cũng được quyền chấp thuận hoặc hủy bỏ tư cách thành viên; đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký, đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên bù trừ; thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký và bù trừ.

Mặt khác, tổng công ty có trách nhiệm giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trái chủ chấp thuận cho 400.000 trái phiếu IDTCH2123001 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, tổng giá trị là 400 triệu đồng được điều chỉnh kỳ hạn thêm 1,5 năm...

Thứ năm, 30/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia