Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất công của DNNN

Thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất công của DNNN

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73 yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đ

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại DN với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo các DN thuộc phạm vi quản lí rà soát diện tích đất đang quản lí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, việc sử dụng đất của DN sau CPH cần được quản lí chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án CPH DN.

Quảng cáo

Đối với trường hợp DN được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án được phê duyệt và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát để xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các DN thuộc đối tượng phải CPH nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất; các DN đã CPH nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất cho phù hợp với qui định.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất của DNNN, DN CPH sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 – 2017.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan thanh tra các cấp thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và có biện pháp xử lí, khắc phục

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ cho biết, vaccine Pfizer có vẻ mang đến hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa virus Covid-19 ở trẻ em tiểu học và không gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm nào.

Thứ bảy, 23/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia