Thêm hơn 7 nghìn tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Thêm hơn 7 nghìn tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Ngày 12/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7.230 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,10%/năm.

Quảng cáo

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 149.777 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 2.430 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Hội đồng Đạo đức) đã thông qua báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3 đối với vaccine phòng Covid-19 Nano Covax của Công ty Nanogen.

Chủ nhật, 19/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia