Thí điểm mua bán điện trực tiếp không qua EVN

Thí điểm mua bán điện trực tiếp không qua EVN

Đối tượng được lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp là đơn vị phát điện và khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo (đơn vị phát điện) là các tổ chức, cá nhân sở hữu dự án nhà máy điện nối lưới sử dụng công nghệ phát điện từ sức gió hoặc bức xạ mặt trời, có công suất lắp đặt lớn hơn 30 MW, đã có trong quy hoạch phát triển điện lực được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với khách hàng sử dụng điện để bán điện và được lựa chọn theo quy định.

Khách hàng sử dụng điện tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp (khách hàng) là các tổ chức, cá nhân mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp tại cấp điện áp từ 22 kV trở lên, có thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với Đơn vị phát điện để mua điện và được lựa chọn theo quy định.

Như vậy, khách hàng có nhu cầu có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện mặt trời, điện gió mà không cần qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nguyên tắc thí điểm mua bán điện trực tiếp, theo dự thảo này, khách hàng được trực tiếp đàm phán, thỏa thuận mua bán điện với đơn vị phát điện thông qua việc ký kết một hợp đồng kỳ hạn. Các giao dịch mua bán điện giữa các bên được thực hiện qua thị trường điện giao ngay theo quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Đơn vị phát điện vận hành nhà máy điện theo các quy định hiện hành.

Việc thí điểm mua bán điện trực tiếp được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với tổng công suất các dự án phát điện năng lượng tái tạo được lựa chọn tham gia không quá 1.000 MW.

Đối tượng được lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp là đơn vị phát điện và khách hàng có hồ sơ đăng ký tham gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định dưới đây.

Thứ nhất, khách hàng có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo hoặc doanh nghiệp sản xuất trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp có cam kết mục tiêu về sử dụng năng lượng tái tạo.

Quảng cáo

Thứ hai, khách hàng có cam kết tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng năm mua từ đơn vị phát điện so với tổng điện năng tiêu thụ cùng năm được cung cấp từ tổng công ty Điện lực trong 3 năm đầu tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp đạt từ 80% trở lên.

Thứ ba, đơn vị phát điện có cam kết mốc thời gian đưa toàn bộ dự án nhà máy điện vào vận hành thương mại và tham gia thị trường điện không lớn hơn 270 ngày làm việc tính từ ngày được công bố lựa chọn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Thứ tư, đơn vị phát điện có văn bản của các tổ chức tài chính, tín dụng về việc hỗ trợ tài chính cho dự án nhà máy điện.

Thứ năm, trường hợp tổng công suất dự án từ các hồ sơ đăng ký được lựa chọn lớn hơn 1.000 MW thì ưu tiên lựa chọn các hồ sơ đăng ký có thời gian đăng ký được ghi nhận trên cổng đăng ký của Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp sớm hơn.

Trường hợp trong một hồ sơ đăng ký có nhiều đơn vị phát điện và liên danh khách hàng, mỗi đơn vị phát điện và mỗi khách hàng trong liên danh đều phải đáp ứng các tiêu chí đối tượng tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp và các tiêu chí quy định trên.

Việc đánh giá, lựa chọn các hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp được thực hiện thông qua một đơn vị dịch vụ do bộ Công Thương lựa chọn và thông báo trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. Trường hợp không có hồ sơ đăng ký nào đáp ứng cả 4 tiêu chí đầu tiên quy định trên, đơn vị dịch vụ báo cáo Bộ trưởng bộ Công Thương xem xét quyết định.

Về hình thức đăng ký, đơn vị phát điện và khách hàng cùng chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký theo hình thức đăng tải các tài liệu trong hồ sơ đăng ký (dạng file điện tử) trên cổng đăng ký của trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp do Bộ Công Thương công bố đồng thời gửi một bản giấy bằng phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Thời hạn thực hiện đăng ký là 45 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương mở cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp. Cổng đăng ký được đóng lại khi hết thời hạn đăng ký.

Thời điểm xác nhận đăng ký thành công được xác định căn cứ theo hệ thống đếm giờ và thư điện tử xác nhận đăng ký thành công của cổng đăng ký trên Trang thông tin điện tử thí điểm mua bán điện trực tiếp.

Hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp do đơn vị phát điện và khách hàng cùng chuẩn bị theo danh mục các tài liệu được quy định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cục Thuế tỉnh Thái Bình vừa công khai danh sách 105 tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền nợ trên 2.136 tỷ đồng. Trong đó Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà nợ trên 1.709 tỷ đồng.

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia