Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1443/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025.

Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thành viên Hội đồng có 23 người bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính; đại diện Bộ Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan ngang bộ có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học; các Ủy viên phản biện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 7/5/2013 của Chính phủ.

Quảng cáo

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Trước đó, tại Điều 33 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ đã quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm và quyền hạn đó là: Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định quy hoạch; tổ chức, điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch; phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch; phê duyệt báo cáo thẩm định quy hoạch.

Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch có trách nhiệm và quyền hạn: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định quy hoạch về lĩnh vực chuyên môn và các vấn đề chung; gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo báo cáo thẩm định quy hoạch tới cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch để tổng hợp; phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Được quyền bảo lưu ý kiến của mình; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch phân công.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày hôm nay 30/6, Flamingo Group là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục tại giải thưởng bất động sản BCI Asia Awards 2022, một tuần trước đó ngày 23/6, Flamingo cũng thắng đúp tại International Property Awards 2022, nối dài bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng trong 26 năm hoạt động.

Thứ sáu, 01/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia