Tiếp tục duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu HAG

Tiếp tục duy trì diện cảnh báo với cổ phiếu HAG

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do vẫn còn lỗ lũy kế, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Theo HoSE, mới đây, đơn vị này đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của HAGL. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty năm 2018 là 117,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm hơn 36 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, tiếp tục nhấn mạnh sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Đặc biệt là khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn với Đầu tư Bất động sản An Phú với tổng giá trị gần 7.796 tỷ đồng (giảm 1/4 so với con số tại ngày 31/12/2017 là 10.570 tỷ đồng). Theo đó, kiểm toán cho biết chưa đủ bằng chứng để xác định khả năng thu hồi tổng số dư tính đến ngày 31/12/2019 gần 2.593 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Quảng cáo

Vì thế, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 của công ty.

Về ý kiến loại trừ của kiểm toán đối với khoản nợ của An Phú, HAGL cũng đã đưa ra ý kiến phản hồi cho biết về số dư chưa xác định chắc chắn khả năng thu hồi, Tập đoàn đánh giá đủ khả năng thu hồi. Tuy nhiên, do bị giới hạn phạm vi nên kiểm toán viên không thể kiểm tra được hết và đáng giá đầy đủ khả năng thu hồi trên và đưa ra ý kiến ngoại trừ với số tiền phải thu hơn 2.593 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn nhận định rằng tổng số dư các khoản công nợ phải thu ngắn hạn và dài hạn của nhóm An Phú và tổng ý kiến ngoại trừ về việc xác định khả năng thu hồi trên ý kiến kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018 đã có sự cải thiện rõ rệt.

Minh chứng, nếu cuối năm 2017 Tập đoàn trích lập dự phòng một khoản nào đó cho các khoản phải thu này thì đến cuối năm 2018, HAGL hoàn nhập trích lập khoản phải thu trên do khả năng thu hồi của các khoản nợ đã được cải thiện tốt hơn.

 >> Bầu Đức muốn giữ quyền tự quyết tại HAGL Agrico

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines chào bán 800 triệu cổ phiếu HVN theo tỷ lệ 56,4% với giá 10.000 đồng/cp chưa bằng một nửa giá thị trường, tuy nhiên thực tế bán được 796,1 triệu đơn vị.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia