Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được tăng vốn điều lệ

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sắp được nâng lên từ 1.005,8 tỷ đồng lên 1.099,5 tỷ đồng.

Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc theo đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ hiện có và được bổ sung của Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chịu trách nhiệm về mức vốn điều lệ xác định lại, mức vốn thiếu cần bổ sung cho Tổng công ty và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty; tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên để xem xét, quyết định việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ cho Tổng công ty theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Quảng cáo

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương cho phép bộ này được quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn 2020 - 2022 với mức vốn điều lệ mới đến ngày 31/12/2022 là 1.099,55 tỷ đồng, nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tổng công ty được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đây là doanh nghiệp nhà nước thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty là vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công bảo đảm an toàn hàng hải. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty là vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng; khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng.

Vào tháng 8/2019, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1558/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2019 về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc khi xác định lại giá trị tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải từ 543,3 tỷ đồng lên 1.005,819 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng quản trị CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Vinpearl Landmark 81. Sau chuyển nhượng, công ty sẽ không còn sở hữu cổ phần và không còn là công ty mẹ của Vinpearl Landmark 81. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố.

Thứ tư, 06/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia