TP. HCM: 160 dự án không thực hiện kế hoạch sử dụng đất diện tích gần 400ha

TP. HCM: 160 dự án không thực hiện kế hoạch sử dụng đất diện tích gần 400ha

Báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cho thấy, 23/24 quận, huyện có 2.299 dự án, trong đó có 160 dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất.

Theo báo cáo, dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 598, diện tích là 1.060,30ha; dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 1.541 dự án, diện tích 11.796,49ha. 160 160 dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 390,38ha.

Qua kiểm tra, xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ cho thấy, tổng số dự án được UBND TP. HCM quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2015 - 2018 là 2.822 dự án, với quy mô 16.320ha.

Số liệu báo cáo của 23/24 quận, huyện là 2.299 dự án với quy mô diện tích là 13.249ha. Trong đó, các dự án không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 160 dự án, diện tích là 390,38ha; dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 598, diện tích là 1.060,30ha; dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất là 1.541 dự án, diện tích 11.796,49ha.

Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật chưa nhiều.

Trong năm 2018, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 16 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 31 cá nhân, tổ chức, nhưng chỉ phát hiện có 2 tổ chức, cá nhân vi phạm.

Quảng cáo

Sở TN&MT cho biết, công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn còn để xảy ra những sai sót, do việc nhận định, vận dụng các quy định pháp luật khác nhau.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước cũng chưa toàn diện, do số lượng người sử dụng quá nhiều, trong khi nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước đó, TP. HCM cũng tiến hành đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất 180 dự án trong giai đoạn 2015-2018 với tổng diện tích hơn 1.000 ha. TP cũng đã thu hồi 547 dự án với tổng diện tích hơn 5.000 ha. Động thái này cho thấy tinh thần kiên quyết của chính quyền thành phố đối với các dự án thiếu khả thi, lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc cho xã hội.

Việc thu hồi 180 dự án là dựa vào kết quả rà soát 2.822 dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 đến năm 2018. Kết quả cho thấy, 598 dự án đã thực hiện xong với tổng diện tích 1.063 ha, đang thực hiện là 1.541 dự án, đưa 180 dự án ra khỏi kế hoạch sử dụng đất nêu trên. Ðối với các dự án bị thu hồi, thành phố đã làm việc nhiều lần với các quận, huyện, chủ đầu tư để xem xét những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến dự án bị chậm trễ, trên cơ sở đó mới có quyết định cuối cùng.

>>TP. HCM: Công bố 160 dự án đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia