TP. HCM thành lập 4 Hội đồng Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

TP. HCM thành lập 4 Hội đồng Phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND Thành phố, hội đồng phát triển 4 ngành công nghiệp trọng điểm TP. HCM sẽ tham mưu UBND TP. xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển đối với từng ngành công nghiệp tương ứng.

Theo quyết định, 4 hội đồng gồm Hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; Hội đồng phát triển ngành cơ khí; Hội đồng phát triển ngành cao su - nhựa và Hội đồng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm.

Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, sẽ làm Chủ tịch cả 4 hội đồng này.

Quảng cáo

Các hội đồng có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố Hồ Chí Minh xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phát triển đối với từng ngành công nghiệp tương ứng, đảm bảo đúng định hướng, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Các hội đồng thực hiện xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của từng ngành; tham mưu giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiêu biểu phát triển trở thành tập đoàn kinh tế mạnh. Ngoài ra, các hội đồng còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin đánh giá về hoạt động sản xuất, kinh doanh, những khó khăn của 4 ngành công nghiệp nêu trên; đề xuất giải pháp hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ vướng mắc.

Các hội đồng cũng có nhiệm vụ góp ý, đề xuất các nội dung cần thay đổi, bổ sung chính sách hiện hành với 4 ngành công nghiệp cho phù hợp với thực tiễn, để UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, điều chỉnh hoặc đề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã thẩm định và cho phép 102 doanh nghiệp với 15.672 lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn được hoạt động trở lại.

Thứ ba, 15/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia