TP.HCM: Doanh nghiệp thành lập mới bằng 75,24% so với cùng kỳ 2019

TP.HCM: Doanh nghiệp thành lập mới bằng 75,24% so với cùng kỳ 2019

Trong tháng 1, tại TP.HCM, có 2.723 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 33.536 tỷ đồng, bằng 75,24% số lượng doanh nghiệp và bằng 55% về vốn so với cùng kỳ 2019.

Theo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2020 của TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 1, có 8.735 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh thay đổi là 33.992 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động có số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao nhất là bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất là 36%, tiếp theo là khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế quảng cáo và chuyên môn khác chiếm 10,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 10,1%; xây dựng chiếm 7,7%, và kinh doanh bất động sản chiếm 6%.

Quảng cáo

Phân theo ngành nghề về vốn đăng ký thì hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 26%; tiếp theo là xây dựng chiếm 25,2%; bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 21,8%; Thông tin và truyền thông chiếm 7,8%; Công nghệ chế biến, chế tạo chiếm 4,6%.

Bên cạnh đó, trong tháng 1, TP.HCM có 392 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bằng 86% so với cùng kỳ; có 3.684 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp luỹ kế còn trên hệ thống là 413.765 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 5.925.912 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong giai đoạn từ 2021 - 2025, TP.HCM sẽ chi gần 6.650 tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ, khởi công. Hơn 3.000 tỷ đồng sẽ được chi trong 5 năm để thi công và quyết toán dự án.

Thứ tư, 07/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia