TP.HCM quản lý đất đai và xây dựng bằng công nghệ GIS, viễn thám

TP.HCM quản lý đất đai và xây dựng bằng công nghệ GIS, viễn thám

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám sẽ cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định. Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn TP.HCM cho người dân, doanh nghiệp theo quy hoạch.

Cụ thể, đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám sẽ tập trung xây dựng kiến trúc tổng thể, chi tiết về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng; rà soát, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu, xây dựng ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng; tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Quảng cáo

Đồng thời, xây dựng các công cụ trực quan hóa, phân tích, thống kê, công khai dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng; xây dựng quy chế vận hành, liên thông dữ liệu, cập nhật và khai thác dữ liệu đất đai, quy hoạch và xây dựng; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ứng dụng GIS, viễn thám phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Hiện nay, TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bất cập trong quản lý cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Do đó, hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược của một vùng lãnh thổ, hỗ trợ quản lý nhà nước trong rất nhiều lĩnh vực.

Được biết, các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn TP.HCM đã từng bước ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng. Các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng đã mang lại hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành và quận, huyện.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chiều 17/9, Bộ Tài chính phát đi thông báo, lên tiếng về thông tin "ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung ương gần như không còn".

Thứ sáu, 17/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia