TP.HCM sẽ tiến hành thu phí và kiểm soát thu phí tại các doanh nghiệp quản lý cảng

TP.HCM sẽ tiến hành thu phí và kiểm soát thu phí tại các doanh nghiệp quản lý cảng

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Giao thông vận tải tham mưu thành lập tổ công tác triển khai Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố giao đơn vị thu phí, xây dựng quy chế phối hợp các sở ngành và cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác thu phí và xây dựng quy định về quy trình thu và quản lý phí, cơ chế thu nộp đối chiếu và cơ chế kiểm soát.

Tổng hợp dự toán chi ngân sách mua sắm máy móc, thiết bị, hệ thống phần mềm thu phí và chi phí đào tạo tập huấn, vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí; dự toán chi phí triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND gửi các cơ quan có thẩm quyền để được giao dự toán chi ngân sách.

Quảng cáo

Nghiên cứu xây dựng mức thu đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vận chuyển nội địa sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn vào thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng giao Cục Hải quan tham mưu việc thống nhất với Tổng cục Hải quan về chủ trương và cơ chế chia sẻ dữ liệu về tờ khai và hàng hóa thông quan qua các cảng thuộc TP.HCM phục vụ công tác thu phí.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng quy chế phối hợp các sở ngành và cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác thu phí và quy định về quy trình thu và quản lý phí, cơ chế thu nộp - đối chiếu và cơ chế kiểm soát. Trong đó Cục Hải quan thành phố chủ trì xây dựng phần quy trình vận hành hệ thống thu phí và quy trình kiểm soát trạng thái nộp phí đối với hàng hóa ra vào cảng biển, quy chế kết nối thông tin trong công tác thu phí; tham mưu, hỗ trợ thiết kế hệ thống thu phí đảm bảo có thể đối soát thông tin, thu phí qua hệ thống 24/7 của ngành Hải quan.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định chi phí liên quan đến các hạng mục công nghệ thông tin phải đầu tư ban đầu (trong thời gian chưa phát sinh số thu) để phục vụ công tác thu phí, cân đối bố trí từ dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ (kinh phí sự nghiệp thông tin và truyền thông) đã giao cho Sở năm 2021 để thực hiện.

Riêng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phải phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu và góp ý các nội dung để triển khai thu phí và kiểm soát thu phí tại các doanh nghiệp quản lý cảng. Cũng như phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt máy móc, thiết bị, phần mềm, vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí trước thời gian thực hiện thu phí chính thức.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia