TPHCM thu hút 186 dự án FDI trong 2 tháng đầu năm

TPHCM thu hút 186 dự án FDI trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2020, TPHCM thu hút 186 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với số vốn 83,3 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2020, TPHCM thu hút 186 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với số vốn 83,3 triệu USD.

Theo Cục Thống kê TPHCM, 2 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM đạt 480,6 triệu USD, bằng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng cáo

Trong đó có 186 dự án với vốn đăng ký đạt 83,3 triệu USD. Điều chỉnh vốn đầu tư có 27 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 60,7 triệu USD. Góp vốn, mua cổ phần có 839 trường hợp với tổng vốn đạt 336,5 triệu USD.

Phân theo ngành hoạt động: thương nghiệp dẫn đầu với 84 dự án, vốn đầu tư là 53,6 triệu USD, chiếm gần 2/3 tổng vốn đầu tư cấp phép mới trong 2 tháng đầu năm 2020.

Kế đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 39 dự án, vốn đầu tư là 13,3 triệu USD, chiếm 16%; thông tin và truyền thông 33 dự án, vốn đầu tư là 3,5 triệu USD, chiếm 4,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ có 4 dự án, với vốn đầu tư là 2,1 triệu USD

Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu với 27 dự án, vốn đầu tư là 28,1 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn cấp mới; Nhật Bản với 19 dự án, vốn đầu tư là 10,5 triệu USD, chiếm 12,6%; Malaysia 4 dự án, vốn đầu tư là 10,4 triệu USD, chiếm 12,5%.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 23/9, sự kiện thường niên của Huawei - HUAWEI CONNECT 2021 - đã khai mạc. Chủ tịch luân phiên Eric Xu của Huawei đã khai mạc sự kiện bằng một bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Đổi mới không ngừng để số hóa nhanh hơn”.

Thứ năm, 23/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia