Triển khai, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019

Triển khai, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019

LĐLĐ thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 107/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS triển khai tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố năm

Văn bản nêu rõ, thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019 và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 tại Thành phố Hà Nội, đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố triển khai một số nội dung thiết thực.

Quảng cáo

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm điện, giảm ô nhiễm môi trường trong bối cảnh Thành phố đang tích cực thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các- bon thấp, nhằm phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô cần tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình CNVCLĐ và đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn Thủ đô tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019 bằng các hoạt động: Thực hiện tắt toàn bộ đèn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 1 giờ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30) ngày 30 tháng 3 năm 2019 (đêm sự kiện Giờ Trái đất 2019) và duy trì thói quen tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên trong suốt cả năm.

LĐLĐ Thành phố đề nghị các LĐLĐ quận, huyện, thị xã; công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các CĐCS trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và đánh giá việc thực hiện tại địa phương, đơn vị, báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Tuyên giáo).

Có thể bạn quan tâm

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Dự thảo “Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội” không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo.

Thứ sáu, 11/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia