Từ 5 đến 9/12 có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức

Tuần từ 5/12 - 9/12, các sàn HOSE, HNX và UPCoM có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán SCS), CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) trả tỷ lệ 25%.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tuần từ ngày 5 đến 9/12 có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

Ngày 30/12:

CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Ngày 29/12:

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

CTCP Thép Mê Lin (HNX: MEL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/12.

CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HOSE: HHP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 65 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/12.

Ngày 28/12:

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

CTCP Mía Đường Lam Sơn (HOSE: LSS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 65 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

Ngày 26/12:

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 84,3 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

CTCP Thiết bị điện Gelex (UPCoM: GEE) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 CP được nhận 12 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Quảng cáo

CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (UPCoM: BSA) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 288,4 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

doanh nghiệp chốt trả cổ tức
25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần từ 5 - 9/12.

Ngày 23/12:

CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12.

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 22/12:

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 230 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

Ngày 19/12:

CTCP SPM (HOSE: SPM) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

CTCP Điện cơ (UPCoM: EME) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Ngày 16/12:

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 7/4/2023:

Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/12.

Ngày 10/1/2023:

CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong tuần tiếp theo (từ 30/1 - 3/2), sẽ có 5 doanh nghiệp niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu số lượng lớn.

Chủ nhật, 29/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia