Từ 6/5, Hà Nội triển khai cập nhật dữ liệu về thị trường BĐS định kỳ

Từ 6/5, Hà Nội triển khai cập nhật dữ liệu về thị trường BĐS định kỳ

Từ 6/5/2021, các thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản phải báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm...

Theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành, việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được thực hiện từ ngày 6/5/2021.

Việc phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan là nhằm xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đồng thời công bố các chỉ tiêu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Quảng cáo

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, thống nhất và kịp thời của nội dung báo cáo theo biểu mẫu quy định và phải có trách nhiệm gửi thông tin, dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử hoặc gửi bằng văn bản.

Các đơn vị thuộc diện phải báo cáo mà chậm nộp báo cáo hoặc nội dung báo cáo không đầy đủ, chính xác theo quy định thì tuỳ và mức độ vi phạm sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Đối với các hành vi bị cấm trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, nếu các cơ quan, tổ chức cá nhân vi phạm thì cũng tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định 06/2021/QĐ-UBND, lãnh đạo thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, ban ngành, địa phương về công tác báo cáo. Trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, tích hợp, cập nhật, bổ sung các thông tin vào hệ thống dữ liệu chung của thành phố. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hoá, lưu trữ và bảo quản để đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật cơ sỡ dữ liệu, thuận lợi trong việc quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định.

Với chính quyền cấp xã, Chủ tịch UBND thành phố giao trách nhiệm cung cấp các thông tin, dữ liệu và đôn đốc các chủ đầu tư có dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn quản lý thực hiện chế độ báo cáo theo quy định…

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tính từ đầu năm đến nay, trong 357 dự án chậm triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã tham mưu và cấp thẩm quyền quyết định huỷ bỏ 169 dự án.

Thứ sáu, 09/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia