Từ 8/11, doanh nghiệp nhỏ và vừa được nâng mức vay vốn lên gấp 2 lần để mở rộng việc làm

Từ 8/11, doanh nghiệp nhỏ và vừa được nâng mức vay vốn lên gấp 2 lần để mở rộng việc làm

Từ ngày 8/11 tới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động sẽ được nâng mức vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động.

Theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ban hành ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Tại Nghị định này, các mức vay trên được nâng lên: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Quảng cáo

Trước đây, tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP, mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy địn 01 dự án được vay tối đa là 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Nghị định số 74/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 8/11 tới.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng đã xử phạt với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động với 11 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 50 cơ sở và 83 cơ sở có đơn xin tạm dừng hoạt động.

Thứ năm, 29/09/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia