Từ năm 2021, công chức được trả lương theo năng lực

Từ năm 2021, công chức được trả lương theo năng lực

Cán bộ, công chức sẽ có hai bảng lương, một bảng lương dành cho các chức danh vị trí, một bảng dành cho cán bộ làm công việc thuần túy về chuyên môn.

Đề án cải cách tiền lương hướng tới việc liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư

Cán bộ, công chức, người lao động có trình độ cao hơn thì lương cao hơn, khắc phục bất cập trong chi trả lương theo bằng cấp. Đây là nội dung nằm trong đề án cải cách tiền lương sẽ có hiệu lực từ năm 2021.

Quảng cáo

Đề án cũng đặt ra định hướng chi trả thu nhập cán bộ, công chức theo thông lệ quốc tế là tỷ trọng lương chiếm không quá 70% thu nhập và phụ cấp không được quá 30%. Cùng đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có quyền chi 10% Quỹ tiền thưởng trả thêm cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và có quỹ lương để tuyển dụng nhân tài.

Đề án cải cách tiền lương cũng sẽ bỏ cách tính lương theo hệ số; xác định mức lương tối thiểu là mức sàn thấp nhất, được luật hóa không ai trả thấp hơn.

Ngoài ra, quy định cả mức lương tối thiểu giờ; bỏ can thiệp của Nhà nước vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, tiến tới liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV.

Thứ năm, 10/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia