VAMC: Đến 2020 mua vào 330.000 tỷ nợ xấu

VAMC: Đến 2020 mua vào 330.000 tỷ nợ xấu

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vừa công bố Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2019-2023 với nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, kế hoạch tổng nợ xấu mua lũy kế đến hết năm 2020 tối

Về mục tiêu tổng quát, VACM dự kiến cơ bản hoàn thành việc xử lý nợ xấu đã mua bằng TPĐB; đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ xấu theo cơ chế thị trường trở thành hoạt động chính thức của VAMC; thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ xấu, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm.

Về mục tiêu cụ thể, VAMC xác định, phải đạt kế hoạch tổng nợ xấu mua lũy kế đến hết năm 2020 tối thiểu đạt 330.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị nợ xấu mua theo cơ chế thị trường đến hết năm 2020 đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Giai đoạn 2021 - 2023 sẽ tập trung triển khai mua nợ xấu theo giá thị trường.

Về xử lý nợ, đến hết năm 2020, hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua (không tính các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống). Trong giai đoạn 2021 - 2023, tập trung xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Đồng thời, VAMC sẽ thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu; đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch mua bán nợ xấu và thị trường mua bán nợ xấu tập trung, trong đó VAMC là trung tâm của thị trường. Để thực hiện mục tiêu này, VAMC tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để trình các cấp có thẩm quyền.

"Để thực hiện kế hoạch, VAMC dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp đạt 5.000 tỷ trong năm 2019 và 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020 - 2021. Hiện vốn điều lệ của VAMC là 2.000 tỷ đồng.

Quảng cáo

Ngay trong năm 2019, phía VAMC dự kiến mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường, xử lý 50.000 tỷ đồng nợ xấu và nghiên cứu, đề xuất Đề án xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung trong đó VAMC là trung tâm thúc đẩy sự phát triển của thị trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện ngay trong năm 2020. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất mô hình, khung khổ pháp lý về sàn giao dịch nợ xấu để thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu trong năm 2020 - 2021.

Năm 2020, VAMC đặt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 60.000 tỷ đồng; mua 8.400 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 21.720 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 15.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường 6.720 tỷ đồng.

Năm 2021, VAMC đạt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 20.000 tỷ đồng; mua 9.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 12.600 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 5.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường 7.600 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu thanh toán trái phiếu đặc biệt với giá trị 15.000 tỷ đồng; mua 10.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường. Tổng số tiền thu hồi nợ dự kiến đạt 11.400 tỷ đồng, trong đó thu từ nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 3.000 tỷ đồng, thu từ nợ mua theo giá thị trường là 8.400 tỷ đồng.

Năm 2023, VAMC cho hay sẽ tiếp tục triển khai hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

VAMC sẽ ưu tiên mua các khoản nợ xấu có giá trị lớn nhằm giảm thiểu chi phí theo dõi, quản lý, giám sát đối với khách hàng vay, tài sản bảo đảm cho VAMC; ưu tiên chuyển các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt sang mua theo giá thị trường theo quy định.

>> Nợ xấu tại VAMC đang "tìm về" ngân hàng?

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm nay đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch cả năm.

Chủ nhật, 01/08/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia