VietinBank dự kiến huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

VietinBank dự kiến huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) cho biết số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022 sẽ sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.

HĐQT VietinBank vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành tổng thể trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2022.

Theo đó, VietinBank dự định phát hành loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị trái phiếu phát hành lên tới 15.000 tỷ đồng và sẽ được phát hành dần qua 20 đợt.

Cụ thể, trái phiếu của VietinBank sẽ được phát hành riêng lẻ dưới hình thức ghi số, có kỳ hạn từ 6 đến 15 năm. Lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi tùy đợt phát hành.

VietinBank cho biết, số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của VietinBank trong năm 2022, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Về kế hoạch trả gốc và lãi, VietinBank dự kiến sử dụng dòng tiền thuần thu được từ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn dòng tiền lãi thu được từ việc giải ngân/ cho vay bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu này.

Quảng cáo

Tính đến thời điểm cuối năm 2021, tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank (CAR) đạt 9,14%, nằm trong nhóm ngân hàng có hệ số CAR thấp nhất hệ thống. Do vậy, việc tăng vốn để cải thiện hệ số CAR, từ đó mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng là rất cần thiết với ngân hàng này.

Trong năm 2022, VietinBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%. Dự nợ tín dụng sẽ tăng trưởng theo NHNN phê duyệt. Ngân hàng cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của NHNN. Nếu tăng 15% như kế hoạch, lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank năm 2022 sẽ đạt gần 19.400 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, nguồn lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức của VietinBank là 9.624 tỷ đồng. VietinBank sẽ trình cổ đông cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu với toàn bộ phần lợi nhuận sau khi trích quỹ này. Nếu thực hiện được kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng lên gần 57.700 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo VietinBank cho biết quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chính thức sẽ dựa trên cơ sở ý kiến phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2021, VietinBank đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, ban lãnh đạo của nhà băng này sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của ngân hàng trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày 19/5, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) đã tổ chức tọa đàm công bố kết quả triển khai và áp dụng các chuẩn mực Basel III vào hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động quản trị rủi ro của Ngân hàng.

Thứ sáu, 20/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia