VietinBank sẽ trả cổ tức 29% bằng cổ phiếu cho giai đoạn 2017-2019

VietinBank sẽ trả cổ tức 29% bằng cổ phiếu cho giai đoạn 2017-2019

VietinBank sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ hơn 29% từ lợi nhuận chưa phân phối giai đoạn 2017 - 2019.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 29,0695% (tỷ lệ phần trăm tính theo mệnh giá) bằng lợi nhuận chưa phân phối giai đoạn 2017-2019 sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 22/05 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông qua ngày 28/05.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý 3 – quý 4/2021.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2021, các cổ đông đã thông qua 2 phương án chia cổ tức cho năm 2020.

Phương án 1, tại thời điểm trả cổ tức năm 2020, VietinBank vẫn chưa trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017-2018, ngân hàng sẽ chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và 17,7751% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 (tất cả đều tính theo mệnh giá).

Quảng cáo

Phương án 2, tại thời điểm trả cổ tức năm 2020, VietinBank đã trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017-2018, thì ngân hàng sẽ trả cổ tức 5% bằng tiền mặt và 12,6456% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 (được tính dựa trên số cổ phiếu đang lưu hành tương ứng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017-2018; tỷ lệ phần trăm dựa trên mệnh giá).

VCSC cho rằng, theo nghị quyết HĐQT được công bố ngày 31/05/2021, có vẻ như phương án thứ hai sẽ được lựa chọn cho kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank.

Theo đó, ngân hàng sẽ được bổ sung hơn 6.977 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của nhà nước tại ngân hàng này.

Vốn bổ sung từ nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước, thông qua việc ngân hàng phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tổng vốn dự kiến tăng thêm của VietinBank trong năm 2021 có thể lên đến 10.723 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 40,8% theo hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, theo báo cáo của Công ty chứng khoán SSI.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việc thị trường vốn bị kiểm soát chặt hơn cũng phần nào hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện các doanh nghiệp yếu kém để có các biện pháp khu trú riêng...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia