Vĩnh Long đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng thực hiện dự án phát triển đô thị

Vĩnh Long đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng thực hiện dự án phát triển đô thị

Dự án do Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án. Diện tích sử dụng đất khoảng 48.600 m2, tổng mức đầu tư hơn 4.731 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định phê duyệt dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long”, tổng mức đầu tư trên 4.700 tỷ đồng.

Dự án đề ra mục tiêu kiểm soát tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị lõi của thành phố Vĩnh Long với diện tích khoảng 1.788 ha để từng bước thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Cải thiện điều kiện sống và vệ sinh môi trường của người dân tại khu vực đô thị lõi thông qua các hoạt động về cải tạo hạ tầng cơ sở các khu dân cư, cũng như tiến hành thu gom, xử lý nước thải cho khu vực đô thị lõi với diện tích khoảng 2.060 ha và cho khoảng 16.000 hộ dân.

Xây dựng khoảng 14,3 km các tuyến đường giao thông mang tính chất kết nối khu vực đô thị lõi với các khu vực đang phát triển và tạo động lực để thành phố mở rộng không gian đô thị qua các hướng Đông, Tây, Nam. Kết hợp việc đầu tư các công trình với việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xanh, tăng thêm diện tích mặt nước để tạo thêm cơ sở cho thành phố Vĩnh Long trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như hướng tới một thành phố xanh, bền vững…

Quảng cáo

Dự án gồm bốn hợp phần. Hợp phần 1 là giảm thiểu lũ lụt và thoát nước đô thị nhằm giảm thiểu lũ lụt cho khu vực đô thị lõi với diện tích bảo vệ khoảng 1.788 ha thông qua các công trình kè, công trình thoát nước.

Hợp phần 2 là phát triển hành lang chiến lược đô thị. Hợp phần 3 tiến hành đầu tư xây dựng khu Tái định cư tại phường 8, TP Vĩnh Long, diện tích khoảng 12,5 ha, dự kiến bố trí cho khoảng 510 hộ gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời. Dự án sẽ đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (như san nền, đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện,...) và hạ tầng xã hội.

Hợp phần 4 chia thành hai phần nhỏ là tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị và các công việc hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như thực hiện dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án. Diện tích sử dụng đất khoảng 48.600 m2, tổng mức đầu tư hơn 4.731 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 3.239 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 635 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 115 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 239 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 439 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn vay nguồn IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới là 126,9 triệu USD (tương đương 2.969,5 tỷ đồng); vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan là 19,5 triệu USD (tương đương 456,3 tỷ đồng) và vốn đối ứng 1.305,7 tỷ đồng (tương đương 55,8 triệu USD). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia