Vĩnh Long mời gọi đầu tư 10 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng

Vĩnh Long mời gọi đầu tư 10 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng

Dự án có tổng mức đầu lớn nhất là dự án khu đô thị mới Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, với diện tích 500 ha; ước tổng vốn đầu tư khoảng 8.053 tỷ đồng.

Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 do UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành, có 10 dự án trọng điểm được tỉnh tập trung mời gọi đầu tư với tổng số vốn là 24.378 tỷ đồng.

Cụ thể theo từng lĩnh vực:

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh Vĩnh Long mời gọi đầu tư 2 dự án gồm: Khu công nghiệp Bình Tân tại xã Thành Lợi và thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, với diện tích 400 ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp TP. Vĩnh Long tại phường Tân Hội, TP. Vĩnh Long, với diện tích 50 ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 325 tỷ đồng.

Quảng cáo

Trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, tỉnh này mời gọi đầu tư 2 Dự án gồm: Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Tân Hòa, Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, với diện tích 50 - 100 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng và Dự án đầu tư sản xuất, chế biến nông sản tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, với diện tích 10,6 ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực văn hóa - du lịch, mời gọi đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Cồn Giông tại phường Tân Hội, TP. Vĩnh Long với diện tích 57 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng và Dự án di sản đương đại Mang Thít tại các xã: Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh thuộc huyện Mang Thít với diện tích 3.000 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 3.450 tỷ đồng.

Với lĩnh vực đô thị - nhà ở, tỉnh mời gọi đầu tư 2 Dự án gồm: Khu đô thị trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Long tại phường 9 và phường Trường An, TP. Vĩnh Long, với diện tích 300 ha, ước tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng; Dự án khu đô thị mới Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, với diện tích 500 ha; ước tổng vốn đầu tư khoảng 8.053 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tỉnh Vĩnh Long mời gọi đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ TP. Vĩnh Long tại Phường 1, TP. Vĩnh Long, với diện tích 7.711,2 m2, ước tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng và Dự án chỉnh trang đô thị Tân Quới tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, với diện tích 11,5 ha, ước tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng cho biết đến nay, vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa phê duyệt hoặc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

Thứ ba, 06/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia