Vốn đầu tư trong nước của TP.HCM tăng 55% trong 2 tháng đầu năm 2021

Vốn đầu tư trong nước của TP.HCM tăng 55% trong 2 tháng đầu năm 2021

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đăng ký và bổ sung của doanh nghiệp trong nước tại TP.HCM đạt 196.323 tỷ đồng, tăng 55,57% so với cùng kỳ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong 2 tháng đầu năm 2021, thành phố có 3.866 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 121.281 tỷ đồng, giảm 21,88% về số lượng doanh nghiệp và giảm 98,27% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 15.196 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 75.043 tỷ đồng, tăng 15,41% so với cùng kỳ.

Quảng cáo

Về thu hút vốn FDI, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP.HCM thu hút được 337,76 triệu USD, giảm 29,71% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 3 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 115,04 triệu USD, giảm 98,39% số dự án cấp mới và tăng 38,1% vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, có 22 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 53,28 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn). TP.HCM cũng chấp thuận cho 168 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 169,45 triệu USD.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 do Bộ Tư pháp lấy ý kiến, hoàn thiện để trình Chính phủ.

Thứ ba, 31/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia