Vụ từ chối phục vụ 2 ô tô, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm một Phó Tổng giám đốc VEC

Vụ từ chối phục vụ 2 ô tô, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm một Phó Tổng giám đốc VEC

Về việc từ chối phục vụ 2 ô tô, Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc VEC đã ban hành công văn số 386 CV-VEC về việc chấn chỉnh công tác tham mưu, nâng cao trách nhiệm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp lu

Ông Nguyễn Văn Nhi - Phó tổng giám đốc VEC người tham mưu từ chối phục vụ ô tô trên cao tốc

Phó Tổng giám đốc chưa tìm hiểu kỹ Luật?

Cụ thể công văn số 386 CV-VEC của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam được ban hành ngày 19/2/2019 nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 874/TCĐBVNATGT ngày 14/2/2019 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về công tác quản lý, vận hành khai thác bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý.

Theo văn bản này, hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều phản ánh về công tác quản lý, khai thác, thu phí tại tuyến cao tốc của VEC. Đặc biệt là việc ký, ban hành quyết định số 13 ngày 10/1/2019 của Hội đồng thành viên VEC quy định từ chối và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng giám đốc VEC phê bình nghiêm khắc Giám đốc Ban QLKT đã tham mưu để Phó TGĐ Nguyễn Văn Nhi ký tờ trình 3609/Ttr-VEC ngày 28/12/2018 không đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc phê bình Phó TGĐ Nguyễn Văn Nhi khi không thực hiện đầu đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc tại phiếu xin ý kiến ngày 28/12/2018 đối với các nội dung liên quan.

Ngoài ra, đối với việc trả lời báo chí ngày 11/2/2019 về việc VEC từ chối phục vụ vĩnh viên 2 xe ô tô trên tất cả các tuyến do VEC quản lý, khai thác, Tổng giám đốc yêu cầu Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Nhi có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong việc phát ngôn khi chưa có sự tìm hiểu kỹ lưỡng các văn bản quy định pháp luật liên quan đến quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý khai thác làm ảnh hưởng đến uy tín năng lực của VEC và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quyết định số 386 CV-VEC của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam

“Tổng giám đốc yêu cầu các phó tổng giám đốc, các ban tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì theo dõi, phụ trách có trách nhiệm rà soát đầy đủ toàn bộ hệ thống các văn bản, quyết định, nghị quyết được ban hành đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ. Các phó TGĐ và các ban báo cáo Tổng giám đốc trước ngày 10/3/2019”, văn bản nêu rõ.

Tuy nhiên, việc yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm một Phó Tổng giám đốc VEC mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề trên khi Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV vẫn còn hiệu lực.

Quảng cáo

Cần hủy bỏ Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV do Chủ tịch HĐTV VEC

Ngày 28/12/2018, ông Nguyễn Văn Nhi đã ký tờ trình số 3609/TTr-VEC về việc xin ban hành quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác.

Từ tờ trình số 3609/TTr-VEC của ông Nguyễn Văn Nhi, Chủ tịch HĐTV VEC ông Mai Tuấn Anh đã ký Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV, “giao quyền” cho hàng loạt các đơn vị trực thuộc VEC được từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác.

Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV do Chủ tịch HĐTV VEC Mai Tuấn Anh ký ngày 10/1/2019 ban hành đã tự ý “giao quyền, trái luật” từ chối phục vụ và phục vụ trở lại cho các công ty và đơn vị trực thuộc gồm: Đơn vị quản lý khai thác có thẩm quyền từ chối phục vụ đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông trên các tuyến đường cao tốc theo quy định tại các khoản 1, 2, 5, quy định này.

Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV là tiền đề cho việc từ chối phục vụ 2 ô tô

Trên cơ sở Quyết định số 13 của VEC “giao quyền” cho các công ty và đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ được phát hiện khi 2 chiếc xe ô tô mang BKS: 51A-55850 và 51G-77256 bị Công ty CPDVKT đường cao tốc Việt Nam (VEC E- công ty con của VEC) từ chối phục vụ trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý.

Lý do 2 ô tô bị từ chối phục vụ vì đã có hành vi vi phạm các quy định theo Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV. Sau khi bị dư luận phản ứng mạnh mẽ, VEC đính chính đó chỉ mới là đề xuất từ VEC E chứ chưa ban hành quyết định.

Chính vì thế, khi nào Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV của Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam (VEC) chưa bị hủy bỏ thì cái án “từ chối phục vụ” vẫn treo lơ lửng trên đầu tất cả các phương tiện 4 bánh trên cao tốc.

Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV có trái luật?

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chỉ có Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành.

Tuy nhiên, theo Nghị định 46 không có một quy định này cho phép doanh nghiệp tự ý ban hành các quy định và tự thực hiện xử lý vi phạm đối với các phương tiện đi trên đường cao tốc mà có các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trừ quy định tại Khoản 3, Điều 14 Thông tư 90/2014/TT-BGTVT có quy định: “Xe vi phạm quy định về tải trọng, khổ giới hạn cầu, đường bắt buộc phải di chuyển ra ngoài phạm vi đường cao tốc để khắc phục vi phạm và bị xử lý theo quy định. Đơn vị khai thác, bảo trì có quyền từ chối phục vụ xe quá tải, quá khổ theo quy định đi vào đường cao tốc, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý kịp thời”.

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia