Xây dựng Hoà Bình sắp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

Xây dựng Hoà Bình sắp chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

Xây dựng Hoà Bình sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3% và cổ phiếu 7%. Ngày 25/8 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tiến hành chia cổ tức.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) công bố ngày 25/8 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 10%, bao gồm 3% tiền mặt và 7% cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt, doanh nghiệp dự kiến thanh toán ngày 30/9, số tiền chi ra vào khoảng 74 tỷ đồng. Đồng thời, công ty sẽ phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.456 tỷ đồng lên 2.628 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2021 của Xây dựng Hòa Bình được cổ đông thông qua là 10%. Phương án này dựa trên kết quả kinh doanh gồm doanh thu 11.355 tỷ đồng, tương đương 2020; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 103 tỷ đòng, tăng 19,3%.

về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Xây dựng Hoà Bình đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hoà Bình giảm 14% so với cùng kỳ xuống 50 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 7.063 tỷ đồng doanh thu thuần và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và giảm 10% so với cùng giai đoạn 2021.

Quảng cáo

Trong năm 2022, Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 17,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cổ phiếu HBC chốt phiên 11/8 ở mức giá 21.450 đồng/cp, phục hồi 39% kể từ 20/6 song vẫn giảm 26% tính từ tháng 4.

Xây dựng Hoà Bình mới đây công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/8 tại TP. HCM.

Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022.

Tại đại hội, HBC cũng sẽ trình bày chiến lược kinh doanh của tập đoàn trong 10 năm tới và xin ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ ban điều hành, cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào việc đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Theo đó, HBC đặt mục tiêu đạt doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX đang lên kế hoạch thoái hết 23,27% vốn VIX để cơ cấu danh mục, dự kiến thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 30/11 – 29/12/2022 theo phương thức khớp kệnh hoặc thoả thuận.

Thứ bảy, 26/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia