05 dự án du lịch

06:25, 11/07/2019

Tại cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xử lý việc chậm triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu