tin mới

Chính sách mới

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8/2023

Tháng 8/2023, loạt chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng. Đáng chú ý có thể kể đến như ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh, giường bệnh theo yêu cầu, được đăng ký xe tại nơi tạm trú, không yêu cầu hộ chiếu còn hạn 6 tháng khi xuất cảnh…