tin mới

VNPT sẵn sàng cho cuộc đua Mobile Money

VNPT sẵn sàng cho cuộc đua Mobile Money

Tại Việt Nam, không thể phủ nhận cơ hội mà Mobile Money mang lại cho người dân, góp phần “bình dân hoá” dịch vụ tài chính số, với nhiều tiện ích trong giao dịch, thanh toán trên mọi vùng miền, đặc biệt các vùng sâu vùng xa