Ansar Allah

Chủ nhật lúc 23:00

Ngày 17/9/2020, Lực lượng Houthi tiếp tục chiến dịch tiến công trên chiến trường Marib, chuẩn bị giành quyền kiểm soát các quận Rahbah, Jabal Murad, Al-Jubah và Al-Abadiyah, Rahbah và Jabal.