APEA 2019

10:20, 11/10/2019

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT TPBank vinh dự được tổ chức Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu Châu Á trao tặng giải thưởng Doanh nhân xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương APEA 2019 trên nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe và nghiêm ngặt.