Bài học

10:56, 26/11/2019

Là một nhà khoa học nghiên cứu tại Google, Margaret Mitchell giúp phát triển các máy tính có thể giao tiếp. Những cảnh báo về những khoảng trống, điểm mù, những lối mòn và thành kiến ​​mà chúng ta vô thức "đào tạo" cho AI... sẽ khiến chúng ta giật mình.