bảng giá các loại đất

13:10, 07/02/2020

Theo dự thảo bảng giá đất mới, đề xuất giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng trong 5 năm tới vẫn là mức 98,8 triệu đồng như hiện nay.