bảo hiểm PTI

15:26, 02/03/2020

Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cần “thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình”.