Bão trong tách trà

15:07, 24/10/2019

Từng nhận đến 30 triệu USD từ quỹ đầu tư quốc tế, liên tục mở cửa hàng tại nhiều khu vực đắc địa nhưng mới đây, chuỗi cửa hàng Món Huế đã đóng cửa hàng loạt, lỗ luỹ kễ gần 107 tỷ đồng. Vì sao một thương hiệu được đầu tư bài bản lại thất bại?

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong mắt ai ?
07:30, 24/12/2018
Quốc Trương
Nguy cơ từ “người khổng lồ vô hình”
11:22, 30/06/2018
Nguyễn Kim Khánh
Condotel: Ai đang bị đem ra đánh bạc?
14:25, 02/05/2018
Quốc Dũng
Ghế nóng thơm như... miếng tóp mỡ!
08:14, 01/01/2018
Nguyễn Kim Khánh
Tổ kiến lửa mang tên “Khaisilk”
09:12, 24/11/2017
Kim Khánh