BaovietPay

14:35, 25/07/2019

Ngày 24/7/2019, Tập đoàn Bảo Việt đã ra mắt ứng dụng BaovietPay nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Bảo hiểm - Đầu tư - Tài chính - Ngân hàng trên nền tảng kỹ thuật số.