Bất động sản

09:50, 01/07/2020

3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được Thủ tướng đồng ý điều chỉnh thêm vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.