Bất động sản

15:21, 12/10/2020

Tổng lượng sản phẩm được bán trên thị trường bất động sản thành phố Hà Nội trong quý III/2020 đạt 13.300 sản phẩm, chủ yếu là căn hộ chung cư, giao dịch đạt 2.966/13.300 sản phẩm với tỷ lệ hấp thụ tương đương 22,3%.