biểu tình New Zealand

10:45, 29/05/2019

Các giáo viên yêu cầu chính phủ cải thiện mức lương, có được sự tôn trọng nghề nghiệp và điều kiện làm việc tốt hơn.