Bình luận

09:50, 16/03/2020

CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng cho rằng, dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài và xã hội vẫn phải phát triển. Chúng ta vẫn LO LẮNG để luôn cảnh giác, tuy nhiên không nên LO SỢ để gây hệ lụy lâu dài. Hãy trở về với những sinh hoạt bình thường để nắm lấy cơ hội.

Ông Tây dạy "ông Ta"...  dọn rác
13:30, 30/04/2019
Nguyễn Kim Khánh