Bình luận

Hà cớ gì mà cái anh James Joseph Kendall từ nước Mỹ tận bên kia bán cầu lại đến Hà Nội, hết mò xuống mương thối lại lần ra phố cổ và gần đây nhất là “rủ rê” cả 300 sinh viên ra Bãi đá Sông Hồng… dọn r

13:30, 30/04/2019