bữa ăn học đường

14:55, 02/08/2019

Ngày 1/8/2019, Hội thảo khoa học “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thông qua bữa ăn học đường của trẻ em” do Viện Y học ứng dụng Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Công ty TNHH Hương Việt Sinh đã diễn ra t