căng thẳng Hàn - Nhật

08:12, 21/01/2020

Năm vừa qua, các tác động từ chính sách đối ngoại và kinh tế của Hoa Kỳ đã có những ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế thế giới. Chiến tranh thương mại, tăng trưởng chậm, bất ổn chính trị là 3 rủi ro lớn nhất gây tác động chủ yếu đến nền kinh tế thế giới.