Câu chuyện thương hiệu

25 giờ trước

Nhằm ưu tiên bảo vệ nhân viên giữa mùa dịch, ban lãnh đạo tập đoàn Khải Toàn công bố mua tặng gói bảo hiểm Corona cho toàn thể nhân viên.

NIỀM TIN ƠI !
Thứ tư lúc 13:50
TGO