Câu chuyện thương hiệu

9 giờ trước

Ngày 13/11, Tập đoàn FLC và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện nhằm hỗ trợ nguồn tài chính, sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ của hai bên.